MØRCK er skapt av mor og datter;
Marianne Mørck og Monika Mørck.


Kolleksjonene utvikles gjennom utforskning av bekledning og estetikk i møte mellom to ulike fag.

Marianne har bakgrunn i ortopediteknikerfaget som er tett på kroppen og individet
med solid håndverksmessig basis.

Monika er en kunstner som har engasjert seg i problemstillinger knyttet til kropp og tekstiler.
Etikk og produksjon


MØRCK sine kolleksjoner er basert på etiske prinsipper som gir et rammeverk for både materialbruk,
produksjonsmåte og produktenes kvalitet og levetid.
Vi har et sterkt fokus på bærekraft og miljøhensyn.
Materialvalg


Bruk av skinn fra reinsdyr, laks og geit er en viktig del av
signaturen i MØRCK´s kolleksjoner sammen med eleganse,
god passform og håndverksmessig kvalitet.


Vi jobber også tett med Krivivev på Nord-Møre. For mer informasjon om våre tekstiler klikk her.